نشست "هم اندیشی تجارت فرش دستباف ایران در کشورهای خارجی" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس مرکز ملی فرش ایران به گفت و گو با بازرگانان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در کشورهای خارجی پرداختند.